Hiển thị một kết quả duy nhất

 • 10-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 10 củ/kg

  55,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 10-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 10 củ/kg (Tự nhiên)

  58,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 20-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 20 củ/kg

  40,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 20-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 20 củ/kg (Tự nhiên)

  43,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 40-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 40 củ/kg

  19,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 40-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 40 củ/kg (Tự nhiên)

  22,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 5-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 5 củ/kg

  65,000,000 
  Thêm vào giỏ
 • 5-cu-1-ky

  Sâm Ngọc Linh loại 5 củ/kg (Tự nhiên)

  68,000,000 
  Thêm vào giỏ